Verksamhetsberättelse

2022-2023


Styrelsen:

Ordf     Tony Gibbemark, DN-Exp

vice Stefan Lennström, Team Lennström

Kassör Lenah Jellby, Mickis

Sekreterare Lena Thurn, Mickis

Ledamot, Roger Holm, EKO Bowling

Ledamot Joakim Borg, Neverstrikes

Suppl. Ankie Lindgren Nordea

Suppl. Ulf Karlsson, Allman Bros

Revisor Marika Norrby

Styrelsemöten:

Vi har haft 10 protokollförda möten.

Vissa via Teams de flesta fysiska på Bowlorama.


Serieverksamheten

Birka  kl 1: 6 lag vinnare Star Flames

Birka kl 2: 8 lag vinnare Vi Tre

Brännkyrka kl 1: 6 lag vinnare Team Red

Brännkyrka kl 2: 6 lag vinnare Rookies

BowlORama Kl 1: 8 lag vinnare

Städa Rent TW AB

BowlORama kl 2: 8 lag vinnare Bellevue 2

BowlORama kl 3: 8 lag Vinnare Upp&Ner

NewBowlCenter kl1: 9 lag vinnare

New Bowl Center

NewBowlCenter kl 2: 10 lag vinnare

NBC Gullmarsplan BC


Klass 1 finalen spelades på New Bowl Center, Städa Rent TW AB vann, igen.


KråkCupen spelades på Bowl O Rama.

Men pga. tidsbrist fick final-matchen flyttas till NBC.

Segrare blev New Bowl Center.


Huvudstadsmatchen blev tyvärr inställd, mest pga ekonomiska skäl


Styrelsen vill tacka alla berörda, ingen nämnd ingen glömd, för visat förtroende.


Stockholm oktober 2023

Styrelsen

Ange text