Utmärkelser

300

Spelare som i serie-, Cup- eller Finalmatch uppnår 300 poäng på en serie, erhåller Stockholms Kråkbowlings 300 Diplom.

Spelare erhåller diplom för varje 300 serie.


700

Spelare som i serie-, Cup- eller Finalmatch uppnår 700 poäng eller mer på tre serier, erhåller Stockholms Kråkbowlings numrerade 700-nål. Denna nål kan bara erhållas en gång.

800

Spelare som i serie-, Cup- eller Finalmatch uppnår 800 poäng eller mer på tre serier, erhåller Stockholms Kråkbowlings 800 Diamant.

Denna utmärkelse kan bara erhållas en gång900

Spelare som i serie-, Cup- eller Finalmatch uppnår 900 poäng på tre serier, erhåller Stockholms Kråkbowlings största beundran.

Utmärkelse ej bestämd.