Resultat och Tabeller

SPELPROGRAM 2023-2024


FINALSPEL Klass 1

Segrare 2023 blev Städa Rent TW AB !

S P E L P R O G R A M

R E S U L T A T

T A B E L L E R

A K T U E L L    T A B E L L

Huvudstadsmatcher

Stockholm-Köpenhamn-Helsingfors