Vad har Ni nu hittat på ?

Tippa KM Trio !

Här kommer resultatet !

Det blev icke lättare efter att två damer

fått tacka nej på grund av sjukdom.

Ta lärdom av att med hög handicap kan spelare överraska.