UK Herr  Roffe Broström /

UK Dam A Eva Tillman, kallar till match

Meddela så fort som möjligt om Du inte kan spela

Eva T. tel. 08 93 32 28 eller 070 324 34 66

Rolf B. tel: 08 771 99 88 eller 076 416 99 44


Lena - Ann-Sofie

Blomman - Tony

Yvonne - Irene

Christopher - Micke

res. Peter H.

Hasse A  -  Roffe

Mauri - Perry

Dam A

Herr B

NEJ !

Kan du inte spela klicka nedan

Ann - Marianne

Jackie - Majvor

Res. Gun

Gunnar - Peter

Leif L. - Roffe

Res.

Thomas - Göran

Kjell - Lasse

Herr A

Christina - Leena

Ann-Mari - Gun

DN-Exp C

Lördag 28 sept Kl. 11.40

Söndag 20 okt kl. 10.00

Lördag 28 sept kl. 10.00

Sön 29 sept kl 10.00

New Bowl mot

BK Ene från Bålsta

New Bowl mot

Aftonbladet B

Eskilstuna mot

Biet / Finesse 95

New Bowl mot

United C från Högdalen